Η Γλυφάδα κέρδισε το στοίχημα της ανακύκλωσης!
02-05-2019, 18:40

Μια πολύ σημαντική νίκη στη «μάχη» για τη μείωση των απορριμμάτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης πέτυχε ο Δήμος Γλυφάδας. Με βάση τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία, το 2018 τα απορρίμματα από τη Γλυφάδα που κατέληξαν στο ΧΥΤΑ Φυλής μειώθηκαν κατά -15% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017! Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίστοιχη μεταβολή στο σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής ήταν περίπου -6%. Η μείωση, δηλαδή, των απορριμμάτων που πέτυχε ο Δήμος Γλυφάδας ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Αττικής.

Θυμίζουμε ότι όλοι οι Δήμοι της Αττικής πληρώνουν στον ΕΔΣΝΑ 49 ευρώ για κάθε τόνο απορριμμάτων που εναποθέτουν στο ΧΥΤΑ της Φυλής. Συνεπώς, οι συνολικά 2.784 λιγότεροι τόνοι που εναπόθεσε φέτος η Γλυφάδα στο ΧΥΤΑ, εκτός από το προφανές περιβαλλοντικό όφελος, έχει και σημαντικό οικονομικό όφελος για το Δήμο.

Ειδικότερα, το πρώτο τετράμηνο του 2018, 1552 τόνοι κλαδιών (υπολείμματα εργασιών πρασίνου) πήγαν στο εργοστάσιο κομποστοποίησης και ανακυκλώθηκαν χωρίς καμία χρέωση για το Δήμο Γλυφάδας, ενώ 900 τόνοι μπάζα (υπολείμματα οικοδομικών εργασιών) πήγαν σε λατομείο και ανακυκλώθηκαν. Επιπρόσθετα, 432 τόνοι ανακυκλώθηκαν στις νέες γραμμές ανακύκλωσης για ρούχα, λάστιχα και ηλεκτρικές συσκευές που έχει δημιουργήσει ο Δήμος Γλυφάδας. Μεγάλη αύξηση, κατά 54%, σημείωσαν οι ποσότητες στο ρεύμα ανακύκλωσης γυαλιού. Το 2017 η Γλυφάδα είχε ανακυκλώσει 65 τόνους, ενώ το πρώτο εννεάμηνο του 2018, χάρη στους 30 νέους μπλε κώδωνες και την εκστρατεία υπέρ της ανακύκλωσης, ο Δήμος Γλυφάδας ανακύκλωσε 90 τόνους γυαλιού!