Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
20-03-2018, 3:40

Κεντρικά οργανωμένες εξεταστικές διαδικασίες οι οποίες θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο, στο τέλος Ιανουαρίου (διαγωνίσματα τετραμήνου) και τον Ιούνιο, προβλέπει σε ό,τι αφορά τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Λυκείου που θα τεθεί σύντομα σε διαβούλευση από το υπουργείο Παιδείας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, τα διαγωνίσματα του Ιανουαρίου θα συμμετέχουν στον βαθμό πρόσβασης με ένα ποσοστόμόνο αν βελτιώνουν τον βαθμό του Ιουνίου, αλλιώς δεν θα μετράνε. Κατά το υπουργείο, αυτή η ευκαιρία για βελτίωση είναι ένα πολύ σημαντικό «μπόνους» για τους μαθητές και ταυτόχρονα «αποδραματοποιεί» τις τελικές εξετάσεις.

Ο βαθμός πρόσβασης , θα προκύπτει από κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις και από τον βαθμό του απολυτηρίου. Την πρώτη χρονιά εφαρμογής η συμμετοχή του απολυτηρίου στον βαθμό πρόσβασης θα είναι περιορισμένη (μέγιστο 20%) και σταδιακά θα αυξάνεται.

Όπως εκτιμά το υπουργείο, με το νέο σύστημα, που δεν περιορίζεται στην επίδοση σε τρίωρες πανελλαδικές εξετάσεις αλλά συμπεριλαμβάνει και την αξιολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Γ΄ τάξη, η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσδένεται ισχυρότερα στην εντός του σχολείου εκπαιδευτική πράξη.

Οι κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις του Ιουνίου αφορούν τέσσερα μαθήματα . Πλην της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, που είναι μάθημα κοινό για όλους, τα υπόλοιπα τρία είναιμαθήματα εμβάθυνσηςπου επιλέγει κάθε μαθητής/τρια.

Εφόσον επιδιώκει την εισαγωγή του/της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιλέγει ζεύγος μαθημάτων που δίνει πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Ως τρίτο μάθημα εμβάθυνσης:

 • είτε επιλέγει μάθημα που συνδυάζεται με κάποιο μάθημα του αρχικού ζεύγους δημιουργώντας νέο ζεύγος, που δίνει πρόσβαση και σε άλλο επιστημονικό πεδίο,
 • είτε επιλέγει μάθημα που προαπαιτείται για συγκεκριμένα τμήματα (σε συνδυασμό με το ζεύγος που επέλεξε), δηλ. σχέδιο, ξένες γλώσσες, μουσική,
 • είτε απλώς επιλέγει ένα μάθημα που τον ενδιαφέρει.

Άλλα βασικά σημεία της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης είναι:

Σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

«Επί δεκαετίες η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει καθηλωθεί με όριο το 15οέτος. Επεκτείνουμε την υποχρεωτική εκπαίδευση έως το 18οέτος για τη γενιά που ξεκινά το σχ. έτος 2017-8 την Α΄ Λυκείου», αναφέρει το υπ. Παιδείας.

Εγκαθίδρυση«πολυκλαδικότητας», δυνάμει ενιαία αντιμετώπιση του Λυκείου

Προς το παρόν διατηρούνται οι διακριτές δομές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αλλά καθιερώνεται η μεταξύ τους επικοινωνία, δηλαδή ο «αλληλο-δανεισμός» μαθημάτων (δια ζώσης στην περίπτωση που τα δύο σχολεία συστεγάζονται, διαφορετικά εξ αποστάσεως, μέσω ειδικής πλατφόρμας).

Τάξεις γενικής παιδείαςοι Α΄ και Β΄ λυκείου,τάξη προπαρασκευήςη Γ΄ λυκείου

Η Α΄ τάξη του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ, αποτελεί συνέχεια του γυμνασίου, δηλ. σχεδόν όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους/ες.

Η Β΄ τάξη είναι μιαμεταβατικήτάξη, προβλέπονται περισσότερα μαθήματα επιλογής, ώστε οι μαθητές/τριες να δοκιμάσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους (στο ΓΕΛ με τη μορφήεπιλογών εμβάθυνσης,στο ΕΠΑΛ με τη μορφήμαθημάτων τομέα).

Στη Γ΄ τάξη, που είναι τάξη προπαρασκευαστική είτε για τα ΑΕΙ είτε για την επαγγελματική ζωή μετά το λύκειο, δίνεταιέμφαση στα ενδιαφέροντατων μαθητριών και μαθητών, που διαμορφώνουν το προσωπικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα, με λίγες διδακτικές ώρες αφιερωμένες στα κοινά για όλους μαθήματα.

Β΄ και Γ΄ ΓΕΛ:σαφώςλιγότερα μαθήματα, πολλές ώρες το καθένα

Σύμφωνα με το υπ. Παιδείας, επιδιώκεται αύξηση των ωρών ανά μάθημα και μείωση των μαθημάτων στα ΓΕΛ. Στη Β΄ ΓΕΛ τα περισσότερα μαθήματα θα είναι 4/ωρα και στη Γ΄ ΓΕΛ είναι 6/ωρα.

Με αυτό το σύστημα, κατά το υπουργείο, επιτυγχάνονται τα εξής:

 • τα «ειδικά» μαθήματα (σχέδιο, μουσική, ξένες γλώσσες) διδάσκονται στο σχολείο, δεν επαφίενται σε εξωσχολική προετοιμασία,
 • όλα τα εξάωρα μαθήματα που παρακολουθούν οι μαθητές/τριες είναι μαθήματα που μετράνε στον βαθμό πρόσβασης στα ΑΕΙ, (παρότι άλλα μετράνε περισσότερο και άλλα λιγότερο), οπότε θεραπεύεται η παθογένεια της αδιαφορίας που παρατηρείται σήμερα στα μαθήματα που δεν παίζουν ρόλο στην εισαγωγή,
 • επειδή αφιερώνονται 6 ώρες στα 4 μαθήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση, μειώνεται η ανάγκη εξωσχολικής υποστήριξης.
 • «Αν κάποιος μαθητής/τρια δεν προτίθεται να συνεχίσει σπουδές στην τριτοβάθμια, επιλέγει μαθήματα που δίνουν εφόδια για την επαγγελματική ζωή του/της (ξένες γλώσσες, πληροφορική, πρακτική λογιστική…)», συμπληρώνει το υπουργείο.

  Ενημερωτικά

  Στη Β΄ ΓΕΛ

  • στοισχύονσύστημα υπάρχουν 18 μαθήματα (16 υποχρεωτικά και 2 προσανατολισμού σε 35 ώρες διδασκαλίας)
  • στοπροτεινόμενο10 συνολικά (7 υποχρεωτικά και 3 επιλογής σε 34 ώρες διδασκαλίας).

  Στη Γ΄ ΓΕΛ

  • στοισχύονσύστημα υπάρχουν 15 μαθήματα (9 υποχρεωτικά και 5 προσανατολισμού και 1 επιλογής σε 32 ώρες)
  • στοπροτεινόμενουπάρχουν 7 μαθήματα (3 υποχρεωτικά και 4 επιλογής σε 29 ώρες)

  Το απολυτήριο βασισμένο κυρίως σε ενδοσχολικές και λιγότερο σε διασχολικές διαδικασίες

  Το απολυτήριο της Γ΄ λυκείου προκύπτει:

  Α.σε ένα ποσοστό από τους βαθμούς των 2 τετραμήνων. Οι βαθμοί των τετραμήνων λαμβάνουν υπ’ όψιν τη συνολική συμμετοχή στην τάξη, καθώς και

 • το διαγώνισμα 1ου τετραμήνου το οποίο διεξάγεται σε όλα τα σχολεία συγκεκριμένη μέρα για κάθε μάθημα, με θέματα που καταθέτουν σε ειδική πλατφόρμα τα χαράματα της ίδιας μέρας επιτροπές έμπειρων εκπαιδευτικών από όλες τις περιφέρειες και με αυτόματη διόρθωση των απαντήσεων (ηλεκτρονικό σύστημα),
 • μια εκτενή εργασία που πραγματοποιείται για κάθε μάθημα εντός του σχολείου υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη του/της εκπαιδευτικού του μαθήματος, που κατατίθεται σε ειδική πλατφόρμα όπου ελέγχεται για την περίπτωση αντιγραφής και που βαθμολογείται ανώνυμα από αξιολογητές ειδικού μητρώου.
 • Β.σε ένα ποσοστό από τους βαθμούς κεντρικά οργανωμένων εξετάσεωνστις οποίες τα γραπτά διορθώνονται ανώνυμα.

  Κατά το υπουργείο, το διαγώνισμα τετραμήνου και η εκτενής εργασία, που αξιολογούνται ανώνυμα, μειώνουν τις πιέσεις των γονιών προς τους/τις εκπαιδευτικούς για υψηλούς βαθμούς που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών τους. Μαζί με τη συμμετοχή στις κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις συμβάλλουν στο κύρος του απολυτηρίου και στηναξιοπιστίατου. Έτσι, ενώ το Απολυτήριο αποτυπώνεικυρίως ενδοσχολικές διαδικασίες, υπόκειται και σε κάποιες εξωτερικές «αντικειμενικές» διαδικασίες που διασφαλίζουν την εγκυρότητά του.

  Αλλαγές περιεχομένου, μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης

  Οι αλλαγές στη δομή θα συνοδευτούν με περαιτέρω αλλαγές στο περιεχόμενο των μαθημάτων (διεπιστημονική προσέγγιση, συσχέτιση με την πραγματικότητα…) και στις πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης. Παράλληλα, θα μεταβληθεί και ο τρόπος αξιολόγησης, ώστε να μην αξιολογείται η ικανότητα απομνημόνευσης αλλά η ικανότητα αναπλαισίωσης της γνώσης σε νέο, άγνωστο περιβάλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζεται συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

  Στόχος ο δημοκρατικός, ενεργός, σκεπτόμενος, δημιουργικός πολίτης: Δημιουργικές δραστηριότητες και μαθητικές κοινότητες

  Παρά τον προπαρασκευαστικό χαρακτήρα της Γ΄ λυκείου η τάξη αυτή υπηρετεί και τους γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης, τονίζει το υπουργείο Παιδείας, συμπληρώνοντας ότι αυτό επιτυγχάνεται και με την ανανέωση του θεσμού τωνμαθητικών κοινοτήτωνπου εμπεδώνουν τις αρχές της δημοκρατίας και με την εισαγωγή του δίωρου τωνσυλλογικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων(δράσεις αλληλεγγύης, οικολογικές, καλλιτεχνικές…) στον σχεδιασμό των οποίων θα παίζουν σημαντικό ρόλο οι μαθητικές κοινότητες.


  πηγή naftemporiki.gr