Τι αναφέρει το πόρισμα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το ναυάγιο του Αγία Ζώνη ΙΙ
12-04-2019, 13:30

Σύμφωνα με πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μια ισχυρή έκρηξη στη δεξιά πλευρά του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» προκάλεσε τη βύθιση του τον Σεπτέμβριο του 2017 στον Σαρωνικό.

Οι ερευνητές απέκλεισαν το ενδεχόμενο ναυτικού ατυχήματος λόγω φθοράς, καθώς όλα τα στοιχεία οδηγούν ότι πρόκειται για δολιοφθορά.

Το πόρισμα του Τμήματος Ναυπηγικής και Τεχνολογίας του ΕΜΠ ενίσχυσε τις διαπιστώσεις του Γ’ Ανακριτικού Συμβουλίου Ναυτικών Ατυχημάτων που επίσης είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ναυάγιο οφείλεται σε σκόπιμη πρόκληση ζημιάς.

«Από όλες τις εκθέσεις επιθεωρήσεως καθώς και τα πιστοποιητικά του πλοίου που ελέγχθηκαν ουδεμία έλλειψη ή παρατυπία δεν εντοπίστηκε. Το πλοίο συντηρείτο ενδελεχώς και ήταν αξιόπλοο», αναφέρεται στο πόρισμα του ΕΜΠ.

Το δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ» που βυθίστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, ήταν αγκυροβολημένο και φορτωμένο με 2.194 τόνους μαζούτ και 340 τόνους ντίζελ. Σιγά σιγά άρχισε να έχει κλίση προς τα δεξιά και μέσα σε μία ώρα βυθίστηκε. Οι ναυτικοί που βρίσκονταν στο πλοίο, όταν αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε βούτηξαν για να σωθούν.

Οι ερευνητές συνέκριναν τα ελάσματα του μεγάλου ρήγματος στη δεξιά πλευρά του δεξαμενόπλοιου με έλασμα που βρίσκεται μακριά από το ρήγμα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η «η επίμαχη περιοχή φέρει χαρακτηριστικά αστοχίας που σχετίζονται με θραύση εξαιτίας πολύ μεγάλου ρυθμού παραμόρφωσης των ελασμάτων της, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας».

Συγκεκριμένα, στο πόρισμά τους αναφέρουν: «Εγκάρσιες άνισες παραμορφώσεις των τμημάτων των ελασμάτων εκατέρωθεν μιας ρωγμής προς το εσωτερικό του πλοίου. Ψαθυρές αστοχίες, τόσο κατά μήκος συγκολλήσεων όσο και ανυποστήρικτων ελασμάτων, μέσω εμφάνισης ευθύγραμμων ρωγματώσεων. Δημιουργία λωρίδων υλικού, δημιουργία αυτόνομων θραυσμάτων, απομείωση πάχους των ελασμάτων και αύξηση της σκληρότητας του υλικού τους.

Παραμόρφωση κόκκων υλικού και σημαντικές αλλαγές στη μικροδομή μέσω της εμφάνισης χαρακτηριστικών ζωνών αδιαβατικής διάτμησης (λευκές ζώνες). Η ταυτόχρονη παρουσία των παραπάνω ευρημάτων στις επιφάνειες αστοχίας, σύμφωνα με όσα γνωρίζουν οι συγγραφείς της παρούσας έκθεσης, παραπέμπει σε εκρηκτική φόρτιση. Μετά από τη μελέτη της ευστάθειας και της κατάκλυσης του πλοίου προέκυψε ότι αυτό βυθίστηκε μετά από τη δημιουργία ρήγματος μέσω του οποίου κατακλύστηκαν οι δεξιές πλευρικές δεξαμενές έρματος No3 και No4, με αποτέλεσμα το πλοίο να λάβει κλήση 25.780 και έμπρυμνη διαγωγή 1.308 m.

Λόγω της κλίσης και της διαγωγής του πλοίου εισήλθε νερό από το πρυμναίο φινιστρίνι της δεξιάς πλευράς, το οποίο εν συνεχεία οδηγήθηκε εντός του μηχανοσταστασίου το οποίο και κατέκλυσε. Μετά την κατάκλυση και του μηχανοστασίου, το πλοίο έχασε παντελώς την ευστάθεια του και βυθίστηκε». Οι έρευνες συνεχίζονται από την ανακριτική υπηρεσία.

Η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είχε ασφαλιστεί το δεξαμενόπλοιο, υπέβαλε από το 2017 δήλωση περιορισμού ευθύνης για το ποσό των 5.409.925,40 ευρώ, τα οποία κατατέθηκαν σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας.

Τα αιτήματα αποζημίωσης ανέρχονται στα 90 εκατομμύρια, κάτι που σημαίνει ότι όσοι έχει κάνει αίτηση αποζημίωσης κινδυνεύουν θα λάβουν μόλις το 5,55% του ποσού που ζητούν.