Στο σφυρί 2 ακίνητα της Ηλεκτρονικής Αθηνών στη Γλυφάδα
05-04-2019, 19:40

Με τιμή πρώτης προσφοράς "κουρεμένη" κατά 34% βγαίνουν για δεύτερη φορά στο σφυρί ακίνητα της πτωχευμένης Ηλεκτρονικής Αθηνών. Πρόκειται για δύο ακίνητα ιδιοκτησίας της που βρίσκονται στη Γλυφάδα, σε πολυκατοικία επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ.117. Η εκποίηση αφορά το κατάστημα, που αποτελείται από έξι οριζόντιες ιδιοκτησίες, στο Α’ υπόγειο, το ισόγειο και το πατάρι, συνολικής επιφάνειας 1.174 τ.μ., με ελάχιστο τίμημα 1.033.252,50 ευρώ και ο αποτελούμενος πολεοδομικά από 15 θέσεις στάθμευσης Α’ όροφος της πολυκατοικίας, με ελάχιστο τίμημα 63.000 ευρώ.

Η τιμή της πρώτης προσφοράς στον πρώτο διαγωνισμό ξεπερνούσε τα 1,566 εκατ. ευρώ. Το ποσό της εκποίησης, θα διανεμηθεί όπως προβλέπεται από τον νέο κώδικα, ως εξής: το 65% στους ενέγγυους πιστωτές δηλαδή στις Τράπεζες, το 25% στους πρώην εργαζόμενους και στο Δημόσιο και το 10% στους ανέγγυους πιστωτές, ήτοι προμηθευτές, εκμισθωτές, κ.ά.

Το 1/3 του τιμήματος θα καταβληθεί κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον της Εισηγήτριας και το υπόλοιπο με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης με τραπεζικές επιταγές. Η εκποίηση θα γίνει στο Πρωτοδικείο Αθηνών, την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο 10 ημερών από την τοιχοκόλληση της διακήρυξης της συνδίκου και 5 ημερών από τη δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα μέχρι να εγκριθεί  το τίμημα από την Εισηγήτρια.