Στους καλύτερους δήμους πανελλαδικά η Γλυφάδα για την οικονομική διαχείριση
29-01-2019, 18:15

Με σημαντικές διακρίσεις για το Δήμο Γλυφάδας παρουσίασε την Κυριακή, 20 Ιανουαρίου, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ) το νεοσύστατο Ελληνικό Δείκτη Αποτελεσματικότητας των Δήμων, στην πρώτη εκδήλωση για το 2019. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φόρουμ Δήμοι και Επιχειρηματικότητα του «Eurasian Money Show Athens».

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους μεγάλους αστικούς δήμους, ο Δήμος Γλυφάδας κατετάγη 9ος αναφορικά με το πεδίο οικονομικής διαχείρισης, 5ος στο κόστος προσωπικού ως ποσοστό των συνολικών δαπανών και 3ος σχετικά με τη λειτουργία συσσιτίου, έχοντας, σταθερά, αύξηση των ποσοστών του και φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Μάλιστα, στο πεδίο της οικονομικής διαχείρισης παρατηρείται πολύ σημαντική αύξηση διαδοχικά για τη Γλυφάδα κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017, σε έναν τομέα που έχει αποτελέσει προσωπικό στοίχημα για το Δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου, με σειρά μέτρων που έχει λάβει όλο αυτό το διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον υπολογισμό της επίδοσης στο πεδίο της οικονομικής διαχείρισης αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα των προϋπολογισμών και απολογισμών των δήμων. Ως προς τα δημοτικά έσοδα, αξιοποιούνται τα στοιχεία που αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη για ηλεκτροφωτισμό και καθαριότητα, για τον καθορισμό των οποίων οι δήμοι έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες. Οι κύριες μεταβιβαστικές πληρωμές, όπως για παράδειγμα τα προνοιακά επιδόματα, για τις οποίες ο ρόλος των δήμων περιορίζεται στο να αποδίδουν τα σχετικά ποσά προς τους δικαιούχους για λογαριασμό της κεντρικής διοίκησης, μολονότι εμφανίζονται στους δημοτικούς προϋπολογισμούς δεν λαμβάνονται υπόψη για τις ανάγκες της μελέτης.

Για το κόστος προσωπικού ως ποσοστό των συνολικών δαπανών με υψηλότερη βαθμολογία επιβραβεύονται οι δήμοι που διατήρησαν τις δαπάνες του προσωπικού τους χαμηλά, ενώ τη λειτουργία συσσιτίου επιβραβεύονται με υψηλότερη βαθμολογία οι δήμοι που φροντίζουν για τη λειτουργία συσσιτίων, μια λειτουργία βαρύνουσας σημασίας υπό της παρούσες συνθήκες της κρίσης.

Ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας των Δήμων που εισήγαγε το ΚΕΦίΜ αξιολογεί τις δημοτικές αρχές της χώρας βάσει των επιδόσεών τους σε τρία βασικά πεδία: την οικονομική διαχείριση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες. Εντοπίζει τις βέλτιστες πρακτικές και αναδεικνύει τα θετικά παραδείγματα των δημοτικών αρχών που έχουν καταφέρει να αξιοποιούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους σε αυτές πόρους εν μέσω των έντονα γραφειοκρατικών περιορισμών του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.