Στο ΣτΕ προσέφυγε ο Δήμος Αλίμου για τη μαρίνα Αλίμου
27-11-2018, 12:02

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η άδεια λειτουργίας της νέας, αναβαθμισμένης, Μαρίνας Αλίμου προσέφυγε ο Δήμος Αλίμου, ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη.

Τον περασμένο Ιούνιο, το ΣτΕ είχε εγκρίνει την αναβάθμιση και επαναχωροθέτηση της μαρίνας Αλίμου, η οποία προσφέρει 1.100 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και έχει έκταση 240 στρεμμάτων.

Ο Δήμος Αλίμου υποστηρίζει ότι η από 13.9.2018 απόφαση του υπουργού Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η άδεια λειτουργίας της μαρίνας παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 24 Συντάγματος) και την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Σύμφωνα με τον Δήμο, η κατασκευή λιμένων οποιασδήποτε κατηγορίας σε οποιαδήποτε ακτή της χώρας, δεν μπορεί να αποφασίζεται ευκαιριακά και αποσπασματικά, αλλά πρέπει να προηγηθεί ευρύτερος εθνικός ή περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός  λιμένων της χώρας.

Όπως επισημαίνει ο Δήμος, η πραγματοποίηση έργων στην μαρίνα, ενδέχεται να προκαλέσει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.