Ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για το Ελληνικό
21-09-2018, 19:02

Στο «project» του Ελληνικού θέλει να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η EBRD, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η κατασκευή του μεγαλύτερου μητροπολιτικού πάρκου στην Ευρώπη, θέλει να επενδύσει σε αυτό και βρίσκεται ήδη σε επαφές με μετόχους και λοιπές αρχές.

Να σημειωθεί ότι στο επίκεντρο τους ενδιαφέροντος της EBRD βρίσκεται ο τομέας του τουρισμού, έχοντας μάλιστα προσφάτως επενδύσει 70 εκατομμύρια ευρώ αποκτώντας το 25% της «D Marinas B.V.», την εταιρεία διαχείρισης ενός δικτύου 10 μαρινών στην Κροατία, την Ελλάδα και την Τουρκία, που λειτουργεί υπό την επωνυμία «D-Marin».

Πολλές και σημαντικές είναι ακόμη οι εκκρεμότητες που υπάρχουν προκειμένου να μπουν μπουλντόζες στο Ελληνικό.

Μερικές από αυτές είναι: η διανομή του δικαιώματος κυριότητας μεταξύ των συνιδιοκτητών.

Η αίρεση αυτή αποτελεί ένα από τα δύο βήματα για την ιδιοκτησιακή ωρίμανση του Μητροπολιτικού Πάρκου, ο οποίος σήμερα ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο με την Ελληνικό ΑΕ να έχει μόνο το δικαίωμα χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσής του.

Με βάση το Διαγωνισμό, το Δημόσιο έχει αναλάβει να μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ κατά πλήρη κυριότητα ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου του Μητροπολιτικού Πόλου (εξαιρουμένων του αιγιαλού και της παραλίας), προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθήσει διανομή μεταξύ των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών, ώστε τελικά αυτό το εξ αδιαιρέτου 30% να «μετατραπεί» σε πλήρες δικαίωμα κυριότητας επί αντίστοιχης έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου, ήτοι σε περίπου 1.575 στρέμματα στο Πρώην Αεροδρόμιο και 227 στρέμματα στην Παράκτια Ζώνη (εξαιρουμένων πάντοτε του αιγιαλού και της παραλίας).

Η διανομή αυτή οφείλει να γίνει βάσει διαγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ των Επενδυτών, του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου και αφού έχει προηγηθεί η πολεοδομική ωρίμανση του ακινήτου.

Επίσης εκκρεμεί η μεταβίβαση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ακινήτου, διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και περίπλοκη, αλλά και η σύσταση ειδικού φορέα για τη διαχείριση και λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων.

Τέλος δύο ακόμη σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η επένδυση είναι η μεταστέγαση των φορέων που βρίσκονται εντός της έκτασης.

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού στο ακίνητο στεγάζονταν, 69 διαφορετικοί φορείς, από τους οποίους 44 ήταν του δημοσίου τομέα και 25 του ιδιωτικού.

Πέντε χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου για τη μεταστέγαση τους, η έκταση δεν είναι ακόμη ελεύθερη.

Επίσης ακόμη εκκρεμή και ο διαγωνισμός για την χορήγηση άδειας καζίνο εντός της έκτασης, ο οποίος δεν έχει ακόμη προκηρυχτεί.

Οι νέες εκτιμήσεις των αρμοδίων, τοποθετούν την έναρξη κατασκευής του «project» μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019.