Νέο πρόσωπο στην ομάδα των Αντιδημάρχων ο Σπύρος Δήμου
20-01-2021, 0:00

Με απόφαση του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου ορίστηκε νέος Αντιδήμαρχος Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Δημοτικής Αστυνομίας ο Σπύρος Δήμου, μέχρι πρότινος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητα τη Δημοτική Αστυνομία. Με την ίδια απόφαση ανανεώθηκε για ένα ακόμη έτος η θητεία του Αντιδημάρχου Πρασίνου Δημήτρη Αγγελάτου. Η θητεία των δύο αυτών Αντιδημάρχων λήγει στις 18/1/2022. Συνολικά οι Αντιδήμαρχοι στη Γλυφάδα είναι οκτώ. Συγκεκριμένα:
- Γιώργος Αγγελόπουλος, Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας και Αναπληρωτής Δημάρχου
- Νικόλαος Βρυζίδης, Διοικητικού, Δημόσιας Υγείας και Εποπτείας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)
- Δημήτρης Νιτσιόπουλος, Εσόδων και Προγραμματισμού
- Ιωάννης Σκαλτσάς, Πόλης και Καθημερινότητας
- Δημήτρης Ακρίβος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
- Περικλής Δορκοφίκης, Παιδείας και Αθλητισμού
- Σπυρίδων Δήμου, Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Δημοτικής Αστυνομίας
- Δημήτρης Αγγελάτος, Πρασίνου