Ορίστηκαν έξι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Γλυφάδας
22-09-2020, 0:00

Στο πλαίσιο της εναλλαγής ρόλων και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου έξι νέοι Αντιδήμαρχοι, με διάρκεια θητείας έως τις 7/11/2021. Πρόκειται για τους:
- Γεώργιο Αγγελόπουλο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας και Αναπληρωτή Δημάρχου.
- Νικόλαο Βρυζίδη, Αντιδήμαρχο Διοικητικού, Δημόσιας Υγείας και Εποπτείας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).
- Δημήτριο Νιτσιόπουλο, Αντιδήμαρχο Εσόδων και Προγραμματισμού.
- Ιωάννη Σκαλτσά, Αντιδήμαρχο Πόλης και Καθημερινότητας.
- Δημήτριο Ακρίβο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
- Περικλή Δορκοφίκη, Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού.
Στις θέσεις τους παραμένουν έως τη λήξη της θητείας τους στις 10/1/2021 οι Αντιδήμαρχοι: Δημοτικών Εγκαταστάσεων Μάριος Κασσέρης και Πρασίνου Δημήτριος Αγγελάτος. Συνολικά δηλαδή οι Αντιδήμαρχοι είναι οκτώ.
Με την ίδια απόφαση του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου, ορίζονται δύο νέοι εντεταλμένοι σύμβουλοι, πέραν των τεσσάρων που υπάρχουν ήδη και είναι οι: Σπυρίδων Δήμου, Βασίλειος Νικάκης, Ορέστης Τσάγκλας και Ελένη Δεναξά. Οι δύο νέοι είναι οι:
- Ιωάννης Παπάς, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Δαφνούλα Χαρίση Μπίλια, Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων του Δήμου Γλυφάδας (ΚΑΠΠΑ, Γκολφ Α.Ε. & Σχολικές Επιτροπές) παραμένουν ως έχουν.