Καλοί πολίτες είναι οι ενημερωμένοι πολίτες
10-02-2020, 0:02

Καλοί πολίτες είναι οι ενημερωμένοι πολίτες και ο Δήμος Γλυφάδας φροντίζει γι αυτό! Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας κάθονται και πάλι στα θρανία, για να αποκτήσουν γνώσεις Πληροφορικής, που θα τους επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση και στην ηλεκτρονική ενημέρωση. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου βρίσκεται κοντά τους τύποις και ουσία. "Σας αγαπάμε πολύ" τους είπε λίγο πριν αρχίσουν το μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο Διασχολικό Κέντρο του Δήμου Γλυφάδας. Και τους διαβεβαίωσε, ότι μόλις ολοκληρώσουν τον κύκλο μαθημάτων τα οποία διοργανώνει δωρεάν ο Δήμος, θα επικοινωνούν μαζί του (και) μέσω email. "Κι εμείς σας αγαπάμε πολύ", του είπαν κι εκείνοι, μέσα από την καρδιά τους