Πέντε νέοι εντεταλμένοι σύμβουλοι στο Δήμο Γλυφάδας
25-09-2019, 0:08

Πέντε νέοι εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου. Πρόκειται για τους Μάριο Κασσέρη, Σπύρο Δήμου, Βασίλη Νικάκη, Ορέστη Τσάγκλα και Λένα Δεναξά.

Οι αρμοδιότητες που τους ανατίθενται είναι οι εξής:

Στον κ. Μάριο Κασσέρη η αρμοδιότητα της εποπτείας των υπηρεσιακών δομών και των διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με τα Κοιμητήρια του Δήμου Γλυφάδας.

Στον κ. Σπύρο Δήμου η αρμοδιότητα της εποπτείας των υπηρεσιακών δομών και των διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με τη Δημοτική Αστυνομία.

Στον κ. Βασίλη Νικάκη η αρμοδιότητα της εποπτείας των υπηρεσιακών δομών και των διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με την λειτουργία των ΚΑΠΗ.

Στον κ. Ορέστη Τσάγκλα η αρμοδιότητα της εποπτείας των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία του δημοτικού ανοιχτού πανεπιστημίου.

Στην κ. Ελένη Δεναξά η αρμοδιότητα της εποπτείας των υπηρεσιακών δομών και των διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με την κοινωνική μέριμνα και κοινωνική αλληλεγγύη, καθώς και τη λειτουργία των σχετικών δημοτικών δομών.

 

Οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, σε συνεννόηση πάντοτε με το Δήμαρχο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, παρακολουθούν και ενημερώνονται για τα δρώμενα της αρμοδιότητάς τους σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, συντονίζουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς, προτείνουν – εισηγούνται σχετικές δράσεις, συνδράμουν στη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας και εποπτεύουν την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.