Στη Γλυφάδα η ζωή αλλάζει με έργα
12-09-2019, 0:05

Ασφαλτόστρωση στην Μετεώρων και στην Προποντίδος, πεζοδρόμια και νέες εσοχές στην Ακροκορίνθου, νέος πεζόδρομος στην Ευρυάλη παραπλεύρως του 2ου Δημοτικού Σχολείου , ανανέωση διαγραμμίσεων σε πολλά σημεία της πόλης .

"Συνεχίζουμε αδιάκοπα..." είναι το moto του Δημάρχου των έργων Γιώργου Παπανικολάου, ο οποίος καθημερινά βρίσκεται στους χώρους όπου εκτελούνται οι εργασίες, επιβλέπει, επιθεωρεί, δίνει κατευθύνσεις.