Τo χρονοδιάγραμμα της επένδυσης στο Ελληνικό

30-05-2018 11:23:59

O προσεχής Δεκέμβριος είναι η νέα ημερομηνία που ορίστηκε με βάση το επικαιροποιημένο mνημόνιο για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων, προκειμένου οι επενδυτές, ο όμιλος Λάτση με τη «Lamda Development», η κινεζική «Fosun» και η «Eagle Hills» με έδρα το Abu Dhabi, να καταβάλουν την προκαταβολή του τιμήματος και να ξεκινήσουν οι αρχικές εργασίες στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, επένδυση 7 δις ευρώ. Ακόμα ένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή, που μένει να δούμε αν θα τηρηθεί.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η αξιοποίηση του Ελληνικού, ή ορθότερα του «Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά», θα ξεκινήσει μόλις το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) μεταβιβάσει στους επενδυτές τις μετοχές της Ελληνικό Α.Ε., η οποία έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τον εν λόγω Μητροπολιτικό Πόλο. Η μεταβίβαση αυτή ωστόσο εξαρτάται από μια σειρά προϋποθέσεις και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα…

Η έγκριση των πολεοδομικών μελετών δια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, η μεταφορά των δραστηριοτήτων που σήμερα στεγάζονται στην έκταση των 6.200 στρεμμάτων, η έκδοση άδειας για τη λειτουργία καζίνο, η διανομή του δικαιώματος κυριότητας μεταξύ των συνιδιοκτητών είναι μερικές από αυτές και μόνον οι τίτλοι τους δείχνουν ότι δύσκολα μπορεί να στοιχηματίσει κανείς υπέρ της τήρησης του νέου χρονοδιαγράμματος.

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού στο παλιό αεροδρόμιο στεγάζονταν 69 διαφορετικοί φορείς, από τους οποίους 44 ήταν του δημοσίου τομέα και 25 του ιδιωτικού. Κάποιοι απ’ αυτούς είχαν καταλάβει τους χώρους στους οποίους βρίσκονταν αυθαίρετα.

Ο ειδικός νόμος για το Ελληνικό, ο οποίος έχει ψηφιστεί το 2012, προβλέπει ρητά τη μετεγκατάσταση των φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο Ελληνικό με τη συνδρομή ειδικής επιτροπής που θα ρυθμίσει την ομαλή μετεγκατάσταση αλλά και την παραμονή συγκεκριμένων φορέων, (αμαξοστάσιο Τραμ, Κέντρο Ελέγχου ΥΠΑ). Στη Σύμβαση προβλέφθηκαν κι άλλοι φορείς που δικαιούνται να παραμείνουν στο ακίνητο μετά τη μεταβίβαση, όπως. π.χ. διάφορα σωματεία ΑΜΕΑ, για τα οποία έχει αναληφθεί από τον επενδυτή η υποχρέωση στέγασής τους, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά οι οποίες έχει συμφωνηθεί να παραμείνουν μέχρις ολοκληρώσεως αντίστοιχων εγκαταστάσεων εντός του Πάρκου.

Με βάση το διαγωνισμό, το Δημόσιο έχει αναλάβει να μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ κατά πλήρη κυριότητα ποσοστό 30% εξ’ αδιαιρέτου του Μητροπολιτικού Πόλου (εξαιρουμένων του αιγιαλού και της παραλίας), προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθήσει διανομή μεταξύ των εξ’ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών, ώστε τελικά αυτό το εξ αδιαιρέτου 30% να «μετατραπεί» σε πλήρες δικαίωμα κυριότητας επί αντίστοιχης έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου, ήτοι σε περίπου 1.575 στρέμματα στο Πρώην Αεροδρόμιο και 227 στρέμματα στην Παράκτια Ζώνη (εξαιρουμένων πάντοτε του αιγιαλού και της παραλίας).

Από τα σοβαρότερα προβλήματα που εμφανίζονται στο μεταξύ σε όλα τα μεγάλα έργα είναι οι δικαστικές εκκρεμότητες που τα ακολουθούν πολλές φορές για χρόνια. Οι εκκρεμότητες αυτές είτε καθυστερούν σημαντικά την ολοκλήρωση των έργων είτε εμποδίζουν την προσέλκυση αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω του κινδύνου που συνεπάγονται. Για το λόγο αυτό από το διαγωνισμό είχε προβλεφθεί ότι πριν την έναρξη του έργου θα πρέπει: Να έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας απορριπτικές αποφάσεις επί συγκεκριμένων αιτήσεων ακύρωσης, που εκκρεμούσαν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και στρέφονταν κατά των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων που οδήγησαν στην διενέργεια του Διαγωνισμού και να μην υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις ακύρωσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης που αφορά στο ακίνητο.

Την 1η Μαρτίου 2018 εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα βήματα. Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι το έργο έφθασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα γιατί έχει συμπεριληφθεί στο μνημόνιο, κατά τα άλλα είναι μια τεράστια επένδυση σε μια χώρα που για την αδειοδότηση ανάπτυξης ολίγων στρεμμάτων μπορεί να απαιτηθούν χρόνια.