Σε νέα γραφεία οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Γλυφάδας

01-08-2018 13:08:55

Σε νέο χώρο μεταφέρθηκαν και στεγάζονται πλέον το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο-Ιατρείο του Δήμου Γλυφάδας, ο οποίος βρίσκεται στην οδό Αρχιπελάγους 29, στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας.

Υπενθυμίζεται πως στο δίκτυο Κοινωνικών Δομών του Δήμου Γλυφάδας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Κοινωνικό Μαγειρείο (Συσσίτιο), Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο, τα οποία μέχρι πρότινος βρίσκονταν επί των οδών Επιδαύρου και Μυστρά, στην Άνω Γλυφάδα, είναι εγγεγραμμένες συνολικά περίπου 1.000 οικογένειες, οι οποίες αριθμούν περισσότερα από 2.200 μέλη.

Σημειώνεται πως κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα του Δήμου Γλυφάδας είναι το εισόδημα, ενώ, παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, τα προβλήματα υγείας και οι αναπηρίες.