Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής στα σχολεία της Γλυφάδας

16-05-2018 20:05:45

Κατά τη διάρκεια του Μαΐου πραγματοποιείται σε Νηπιαγωγεία και σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Γλυφάδας Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής από εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», το οποίο περιλαμβάνει:

1. Έλεγχο οπτικής οξύτητας
2. Έλεγχο για σκολίωση
3. Εκτίμηση της εμβολιαστικής καταστάσεως των εξεταζόμενων μαθητών,
δια ελέγχου του βιβλιαρίου υγείας
4. Μέτρηση βάρους και ύψους σώματος
5. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
6. Έλεγχο για καρδιακό φύσημα δια ακροάσεως της καρδιάς

Οι παραπάνω εξετάσεις γίνονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Γλυφάδας και του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και θα λαμβάνουν μέρος στο χώρο των σχολείων με τη συγκατάθεση των γονέων τους.

Σημειώνεται πως η δράση θα συνεχιστεί σε όλα τα σχολεία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.