Ελεύθερος Τύπος: «Μείωση δημοτικών τελών και εξορθολογισμός δαπανών στο Δήμο Γλυφάδας»

19-10-2017 13:33:17

Με δημοσίευμά του στο σημερινό φύλλο, ο Ελεύθερος Τύπος αναφέρεται εκτενώς στο έργο που συντελείται στο Δήμο Γλυφάδας, από το Δήμαρχο της πόλης, Γιώργο Παπανικολάου, όσον αφορά στη μείωση δημοτικών τελών ως αποτέλεσμα της αύξησης εσόδων στην τελευταία τριετία, κάτι που έχει δημοσιευτεί και από το iglyfada.gr παλαιότερα.

Ενδεικτικά, στο άρθρο τονίζεται πως «παρόλη την κρίση που υπάρχει στη χώρα, ο Δήμος Γλυφάδας όχι μόνο συνεχίζει τα δημοτικά έργα, αλλά καταγράφηκε και αύξηση εσόδων στα Ταμεία του Δήμου της τάξης των 8.979.774,42 ευρώ». Το άρθρο συνεχίζει με την αναφορά στην «οριζόντια μείωση δημοτικών τελών κατά 10% για όλους (και για κατοικίες και για επαγγελματίες) και κατά 50% για τις τρίτεκνες οικογένειες» που αναμένεται να γίνει από τη νέα χρονιά, όπως έχει εξαγγείλει ο κ. Παπανικολάου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αύξησης των δημοτικών εσόδων αποτελεί η «αντιπαραβολή των αρχείων του Δήμου με εκείνα της ΔΕΗ, χάρη στην οποία ο Δήμος Γλυφάδας εισπράττει επιπλέον περίπου 1.200.000 ευρώ ετησίως», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εφημερίδα. Τέλος, η εφημερίδα σχολιάζει πως «στον τομέα του εξορθολογισμού των δαπανών αξιοσημείωτη είναι η μείωση της δαπάνης που επετεύχθη λόγω της μεταστέγασης υπηρεσιών του Δήμου σε νέο κτίριο, όπως και η συνεισφορά της νέας πλατφόρμας FixMyCity».

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος