Αναβαθμίζονται οι μαρίνες της Γλυφάδας

10-03-2018 13:57:04

Ένα ακόμη στοίχημα κερδίζει ο Δήμος Γλυφάδας: Αυτό που αφορά στον εκσυγχρονισμό, αλλά και στην ασφάλεια των δημοτικών μαρινών, ώστε να πληρούν τα υψηλότερα διεθνή στάνταρ. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της δημοτικής αρχής και με στόχο την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών σε αυτό το κομβικό κομμάτι για τον τουρισμό και για την ανάπτυξη της πόλης, αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο το παραλιακό μέτωπο της Γλυφάδας.

Μετά την πλήρη ανακαίνιση της πρώτης και της τρίτης μαρίνας υλοποιείται ένα νέο κομμάτι της αναβάθμισης που αφορά στην εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας και στις τέσσερις μαρίνες. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γλυφάδας.

Με την εγκατάσταση του σύγχρονου δικτύου πυρασφάλειας, θα υπάρξει αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ασφάλεια των χρηστών των υπηρεσιών αυτών, προστασία των ελλιμενιζόμενων σκαφών και του περιβάλλοντος, καθώς και πλήρης εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης, καθώς η πρόσβασή τους στις δημοτικές μαρίνες, γίνεται σε ένα πολιτισμένο αλλά και ασφαλές περιβάλλον αλλά και οι ιδιοκτήτες των ελλιμενιζόμενων σκαφών και οι εργαζόμενοι στα σκάφη και στις μαρίνες του Δήμου Γλυφάδας.